Мисија:
Културно уметничко друштво „Младост 1947“ има за мисију да очува, промовише и негује богато културно наслеђе Суботице кроз организацију фолклорних активности, концерата, радионица и сарадње са другим културним институцијама. Наша мисија је да подстакнемо љубав према традицији и уметности код свих генерација, те да допринесемо очувању мултиетничког идентитета града.

Визија:
Наша визија је да постанемо централно место за промоцију и очување културне баштине Суботице, препознатљиви као динамично и инклузивно друштво које окупља људе свих узраста и културних позадина. Желимо да будемо покретачки фактор у развоју културне сцене града и да инспиришемо заједницу да активно учествује у културним дешавањима.

Стратегија:
Развити и унапредити програме фолклорних активности за све узрасте и нивое искуства, укључујући децу, младе, одрасле и старије. Одржати редовне концерте и наступе који ће промовисати богатство фолклорног наслеђа и мултиетничку разноликост Суботице. Успоставити сарадњу са образовним институцијама ради унапређења културног образовања и подстицања младих талената. Активно учествовати у локалним и националним културним манифестацијама ради ширења видљивости друштва и промоције културног туризма.

Циљеви:
Повећати број чланова друштва и укључити што већи број грађана у културне активности. Осигурати стабилно финансијско стање друштва путем диверсификације прихода, донација и спонзорстава. Унапредити квалитет програма и наступа кроз континуирано образовање чланова и ангажовање стручних кадрова. Изградити партнерства са локалним, регионалним и националним институцијама ради остваривања заједничких циљева у области културе и уметности.

Ове смернице ће нам помоћи да остваримо нашу мисију и визију, те да културно уметничко друштво „Младост 1947“ постане још значајнији актер у културном животу Суботице и ширег региона.