Küldetés:
A „Mladost 1947” Kulturális Művészeti Társaság küldetése, hogy megőrizze, népszerűsítse és ápolja Szabadka gazdag kulturális örökségét folklórtevékenységek, koncertek, workshopok szervezése és más kulturális intézményekkel való együttműködés révén. Küldetésünk a hagyomány és a művészet szeretetének ösztönzése minden generáció körében, és hozzájárulni a város soknemzetiségű identitásának megőrzéséhez.

Jövőkép:
Célunk, hogy a szabadkai kulturális örökség népszerűsítésének és megőrzésének központi helyszínévé váljunk, amely egy dinamikus és befogadó társadalom, amely minden korosztályból és kulturális hátterű embert tömörít. Szeretnénk a város kulturális színterének fejlődésének hajtóereje lenni, és a közösséget a kulturális eseményekben való aktív részvételre ösztönözni.

Stratégia:

  • Folklórtevékenységi programok kidolgozása és javítása minden korosztály és tapasztalati szint számára, beleértve a gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket és időseket.
  • Rendszeresen tartsanak olyan koncerteket és előadásokat, amelyek elősegítik a folklór örökség gazdagságát és Szabadka soknemzetiségű sokszínűségét.
  • Együttműködés kialakítása az oktatási intézményekkel a kulturális oktatás fejlesztése és a fiatal tehetségek ösztönzése érdekében.
  • Aktív részvétel helyi és országos kulturális rendezvényeken a társadalom láthatóságának bővítése és a kulturális turizmus népszerűsítése érdekében.

Célok:

  • Növelni kell a társadalom tagjainak számát, és minél több állampolgárt bevonni a kulturális tevékenységekbe.
  • A társadalom stabil anyagi helyzetének biztosítása a bevételek, adományok és szponzorálások diverzifikációjával.
  • A programok, előadások színvonalának javítása a tagok folyamatos képzésével és a szakmai személyzet bevonásával.
  • Partnerségi kapcsolatok kiépítése a helyi, regionális és országos intézményekkel a közös célok elérése érdekében a kultúra és a művészet területén.

Ezek az iránymutatások hozzásegítenek bennünket küldetésünk és jövőképünk megvalósításához, valamint ahhoz, hogy a „Mladost 1947” kulturális és művészeti társaság még fontosabb szereplőjévé váljon Szabadka és a tágabb régió kulturális életének.