Најмлађи фолклорци, чланови почетне и II Дечије групе, одржали су свој годишњи концерт. Они су се представили са Дечијим играма, Словачким играма, Мађарским играма, Момачким колом, играма из Баната, играма из Војводине и играма из Србије (Шумадија). Гости на њиховом концерту били су чланови И Дечије групе који су се представили Русинским играма и чланови рекреативне секције који су извели Шопске игре. Специјални гости на концерту су били ученици Музичке школе – одсек за традиционално певање који су извели неколико нумера.

Фотографије: Дејан Тиквицки

Categories: